people.Best
photo profile people.Best 1k Posts
statut people.Best Certified
Biography
Best People
Watch Video
Share
December 22, 2021

Od 6.09.2021 w Polsce nastała nowa rzeczywistość dla osób z niepełnosprawnościami. Wszystkie podmioty publiczne mogą zostać ukarane za brak dostępności. Dla Głuchych oznacza to, że wreszcie będą mogli skorzystać z dostępu do tłumaczy PJM. A co to ten PJM? O tym min. opowiada Paweł Potakowski, który od 2016 roku skutecznie łączy dwa światy: słyszących z Głuchymi. W MIGAM.org otwiera świat dla Głuchych, a kierując pracabezbarier.eu zrzuca bariery wokół zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Był uczestnikiem TOP 500 Innovators, w ramach którego przez 9 tygodni szkolił się na UC Berkeley w Haas School of Business. Paweł, widzi wszystko przez pryzmat możliwości i postępu, problemy zawsze mają rozwiązania. Uwielbia też dzielić się swoimi pomysłami i wizjami z innymi oraz tworzyć społeczność wokół wspólnych wartości i ideałów. Prywatnie uwielbia gry fabularne (RPG) i prowadzi na YT kanał Carnival Team. This talk was given at a TEDx event using the TED conference format but independently organized by a local community. Learn more at ted.com/tedx

#business #disability #health #life #lifehack #medicine #polish #tedxtalks #technology