people.Best
photo profile people.Best 1k Posts
statut people.Best Certified
Biography
Best People
Watch Video
Share
November 22, 2021

Čo sa deje s naším telom, keď spíme a čo sa s ním stane, keď mu dostatok spánku nedoprajeme? Dôležitosť spánku a jeho vplyv na kvalitu života možno vidieť aj na takých malých tvoroch, ako sú červy.

--------------

What happens to the body when we sleep and what happens when we don’t get enough of it? The importance of sleep and its influence on the quality of life can be visible even in small creatures such as worms.
Tomáš Eichler, slovenský neurogenetik vo Viedenskom Biocentre, skúma mozog, spánok a bdenie genetickými metódami. Popularizuje vedu v médiách. Výskum spánku a bdenia publikoval v prestížnom vedeckom časopise Science Magazine. Približuje vedu v TV, rádiu, novinách a prednáša. Učí kriticky myslieť vedeckými metódami — súborom mentálnych bojových umení a mentálneho ticha.
-----
Tomáš Eichler is a Slovak neurogeneticist working in Biocenter in Vienna researching the brain, sleep and vigilance. His research was published in Science magazine. He is also focusing on popularization of science through mainstream media, coaching on critical thinking with scientific techniques - mental martial arts and mental silence. This talk was given at a TEDx event using the TED conference format but independently organized by a local community. Learn more at ted.com/tedx

#meditation #mentalhealth #neuroscience #science #slovak #tedxtalks