people.Best
photo profile people.Best 1k Posts
statut people.Best Certified
Biography
Best People
Watch Video
Share
September 1, 2021

(Please scroll down for ENGLISH)

Mladučká zdravotná sestra Ľubica odchádza pracovať do nemocnice v Líbyi. Netuší, že tam strávi podstatnú časť života a naveky zostane pripútaná k tejto zemi v dobrom i zlom. Dnes zrelá žena - vdova, matka, stará matka, opora chorých, ranených a zomierajúcich - rozpráva svoj príbeh lásky a smrti, sĺz a krvi.
--

Two worlds, one life

Ľubica, a young nurse, leaves for Libya to work in a hospital. She has no idea that she will spend a substantial part of her life there and will forever remain attached to the country, through good and bad. Today, a mature woman - a widow, a mother, a grandmother, supporter of the sick, the wounded and the dying - tells her story of love, death, tears and blood. Ľubica El Malaheg je zdravotnou sestrou. V 90-tych rokoch vycestovala so skupinou československých zdravotníkov do Líbye. Prežila tam 30 rokov. Zažíla profesijné naplnenie, šťastné manželstvo, ale aj márny boj o život chorého manžela a búrlivú Arabskú jar. V súčasnosti pracuje na Malte ako vedúca zdravotnej starostlivosti pre Líbyjčanov, ktorí potrebujú liečbu v zahraničí.

Ľubica El Malaheg is a nurse. In the 1990s, she has left with a group of Czechoslovak medics for Libya. Eventually Lubica has spent there 30 years, experienced professional fulfillment, a happy marriage, but also a futile struggle for the life of her sick husband and turbulent Arab Spring. She currently works in Malta as a healthcare manager for Libyans seeking treatment abroad. This talk was given at a TEDx event using the TED conference format but independently organized by a local community. Learn more at ted.com/tedx

#civilwar #cooperation #culture #death #family #life #slovak #tedxtalks #war