people.Best
photo profile people.Best 1k Posts
statut people.Best Certified
Biography
Living the Best life !
✈️ ceo → .Best Domains
♥️ creator → Best App
🚀 mission → Scale Innovation
Social medias
Watch Video
Share
September 1, 2021

(Please scroll down for ENGLISH)

Mladučká zdravotná sestra Ľubica odchádza pracovať do nemocnice v Líbyi. Netuší, že tam strávi podstatnú časť života a naveky zostane pripútaná k tejto zemi v dobrom i zlom. Dnes zrelá žena - vdova, matka, stará matka, opora chorých, ranených a zomierajúcich - rozpráva svoj príbeh lásky a smrti, sĺz a krvi.
--

Two worlds, one life

Ľubica, a young nurse, leaves for Libya to work in a hospital. She has no idea that she will spend a substantial part of her life there and will forever remain attached to the country, through good and bad. Today, a mature woman - a widow, a mother, a grandmother, supporter of the sick, the wounded and the dying - tells her story of love, death, tears and blood. Ľubica El Malaheg je zdravotnou sestrou. V 90-tych rokoch vycestovala so skupinou československých zdravotníkov do Líbye. Prežila tam 30 rokov. Zažíla profesijné naplnenie, šťastné manželstvo, ale aj márny boj o život chorého manžela a búrlivú Arabskú jar. V súčasnosti pracuje na Malte ako vedúca zdravotnej starostlivosti pre Líbyjčanov, ktorí potrebujú liečbu v zahraničí.

Ľubica El Malaheg is a nurse. In the 1990s, she has left with a group of Czechoslovak medics for Libya. Eventually Lubica has spent there 30 years, experienced professional fulfillment, a happy marriage, but also a futile struggle for the life of her sick husband and turbulent Arab Spring. She currently works in Malta as a healthcare manager for Libyans seeking treatment abroad. This talk was given at a TEDx event using the TED conference format but independently organized by a local community. Learn more at ted.com/tedx

#civilwar #cooperation #culture #death #family #life #slovak #tedxtalks #war